Köpevillkor

Priser
Alla priser i vår webbshop gäller inklusive moms.
Frakt och i förekommande fall pallkostnad tillkommer.
Angivna priser i vår webshop gäller tills vidare och vi förbehåller oss rätten att justera priser utan avisering.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, alternativt fritt tillverkande fabriksort (grus t.ex.) eller vad som angivits i vår offert.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar netto, om inte annat angivits eller avtalats i vår
offert/orderbekräftelse, efter godkänd kreditprövning . Påminnelseavgift (50.-) samt
dröjsmålsränta debiteras vid likvid eller förfallodag med diskonto +8% enligt räntelagen.

Reklamationer
Reklamationer måste alltid göras inom 7 dagar efter varans mottagande. Vid transportskador skall detta antecknad på fraktsedeln innan kvittens och kopia sändas till oss för vidare handläggning mot vår transportör.
Retur av varor på vår bekostnad, skall göras med av oss angiven transportör och på vårt
kundnummer, om vi skall stå för fraktkostnaden.

Garanti
För maskiner, tillbehör och redskap lämnas 1 års garanti mot fabrikations eller materialfel, varvid det förutsättes att produkten hanterats enligt instruktion och ej utsatts för felaktigt bruk eller förvaring och att underhåll ej försummats.

Transportskada - leveranskontroll
Kontrollera alltid mottagna varor så att godset ej är skadat eller någon förpackning uppbruten. Kontrollera även antal kolli mot fraktsedeln innan du kvitterar.
Avvikelser måste antecknas på fraktsedeln (transportörens exemplar) och en kopia sändas till oss för vidare handläggning mot vår transportör inom 7 dagar efter leverans.